Kyrie*

Nòtája, Surrexit Christus hodie

KYrje elejson, elejson:
Az Egekben lakó Isten, Adgy jòt nékünk.
Kyrje elejson, elejson:
Fel-ment égben Fiú Isten, bocsásd vétkünk.
Kyrje elejson, elejson:
Szivünk öleld, Meg-szentellyed oh Szent Lélek.
Kyrje elejson, elejson:
Kegyelmezz-meg Szent Háromság, Egy Méltóság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 359. – Cím: Kyrie. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 337. [ = Surrexit Christus hodie].

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 164).

Kyrie-trópus áldozócsütörtökre. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. Közvetlen forrása és szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–12–8–12 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT I., 146. sz.
Hátra Kezdőlap Előre