[CHristus kínt szenvede mi büneink-ért…]*

Nota: Christus fel-támada igasságunkra

CHristus kínt szenvede mi büneink-ért,
Fel-támada hiveinek igazúlásá-ért.
Fel-támadás-után Szüz MARIA-nak,
Meg-jelenék, és az-után Szent Tanitványinak.
Negyven-nap bé-telvén, az Olaj-hegyre,
Tanitványival fel-menvén, onnan Menybe méne.
Ül Attya Jóbjára dicsösségébe,
Hogy minden ö ellenségin birodalma lenne.
Es rólunk nagy gondot hiven viselne,
Attya elött mi-érettünk esedezönk lenne.
Es Szent Lelket nékünk el-bocsátaná,
Hogy hiveit vigasztalná, és bátorítaná.
Hogy mi-is utánna a' dicsösségbe,
Fel-mennénk, és véle lennénk örökkön örökké.
Azért Christus IESUS, légy Vigasztalónk,
E' Világban óltalmazónk, Mennyégben fel-vivönk.
Dicsösség Mennyégben az Ur Istennek,
Atya, Fiú, Szent Léleknek, egy bizony Istennek.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 261. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Christus fel-támada igasságunkra. – Megvan a második kiadásban is (1719, 200).

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 137–8.

Szövege megtalálható még: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 172; kiad. MIR 39, 155), Vépi ék. (1725–68, 167).

Ének Krisztus mennybemeneteléről. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–14 (a–a); a sorok a dallamminta eredeti formáját követve 6/5 és 8/6 osztásúak.

Dallama: RMDT I., 94. sz.
Hátra Kezdőlap Előre