[MAr töllünk el-mentél, Oh Jesus, Menyben érkeztél…]*

Nótája, Redemptoris Mater

MAr töllünk el-mentél, Oh Jesus, Menyben érkeztél,
Attyád jobján vigadtsz; S' itt-is velünk szentül mulatsz;
Bízunk kegyelmedben; Illy drága kedvedben,
Ajánlyuk testünket és lelkünket:
Nézz Jesus menybül ránk; S' itt-is táplály Lelki Dajkánk.
Hiszszük igéidet; S' itt imádgyuk Szent testedet:
Szivünkben zárkozzál, Ugy a' gonosz töllünk el-áll:
Sok szenvedéseddel, Drága szent véreddel
Bennünket vidámíts, Es érdemíts:
Légy szent Vigasztalónk; Ellenség ellen ör állónk.
Vigadgy Jesus Menyben, Királyi drága székedben;
Mínket-is vigasztaly, Szentségeddel bövön táplály:
Egygyetlen örömünk, Drága szent érdemünk;
Légy velünk útúnkban, és hóltúnkban:
Ily szent reménségben, Jesus után sivúnk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 362. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 37. [ = Redemptoris Mater, oh szentséges Szüz Mária].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 103), Vépi ék. (1725–68, 167), Paksi Márton György-ék. (1760, 276), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 102a).

Ének (verses imádság) a Krisztus mennybemenetelének ünnepére. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–8–6–8–6–6–6–4–6–8 (a–a–b–b–c–c–d–d–e–e); közlésünkben ötsoros strófákban: 14–14–12–10–14.

Dallama: RMDT II., 250. sz.
Hátra Kezdőlap Előre