Regina coeli laetare*

Nótája, Christusunk fel-támadván

ÖRüly szent Szüz Mária
Alle-Alleluja:
Szent Fiad a' halált birja.
Kyrie eleison, Alleluja.
Menybe ment nagy fényesen;
A' kit szent Szüz hoztál szüzen.
Szent Szüz, tellyes vigsággal:
Segélly minket imádsággal.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 364–5. – Cím: REGINA COELI LAET. – Nótajelzés: Nótája, fol. 341. [ = Christusunk fel-támadván].

Felelgetős Mária-ének Krisztus mennybemenetelének ünnepére, a Regina caeli laetare alleluja kezdetű Mária-antifóna parafrázisa. Vö. Regina coeli laetare [MARIA Szent Szüz, Eghi fényes tüz…] sz. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–6–8–11 (a–b–a–b); a második és negyedik sor refrén.

A nótajelzés az énekeskönyv Krisztusunk feltámadván, Dicséret Istennek kezdetű kottás húsvéti énekére utal (341. lap, vö. [CHristusunk fel-támadván…] c.), amelynek dallama a Krisztus feltámada igazságunkra kezdetű, protestáns eredetű ének dallamával rokon, annak megnyújtott változata. Vö. RMDT I., 94. sz.
Hátra Kezdőlap Előre