Patrem*

Nòtája, Fel-támadt az mi életünk

HIszünk az igaz Istenben, Meny földnek Teremptöjében,
Eö nagy erejében;
Mellyel az Eget, az földet, Láthatò, látatlan nemet,
Semmiböl teremptet:
Hiszünk a' Jesus Christusban, Mi egy Urunkban,
Isten egy Fiában.
Le szálla értünk egekböl, Születvén a' tiszta szüzböl;
Meg hala nagy kinból:
A' Poklokra alá szálván, Es foglyokot szabadítván,
Testben fel-támadvàn;
Menybe méne, El jövendö mindent itélni:
Méltó ötet félni.
Hiszünk szent Lélek Istenben, S' az ö drága kegyelmében,
Mi szivünk fénnyében:
Hiszszük Anyaszentegyházat, Kit a' Christus fel ruházott,
Szentekkel meg-áldott.
Hiszszük bünnek el-törlésèt, Hólt fel-költését,
S' örökbe lépèsét.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 369. – Cím: PATREM. – Nótajelzés: Nótája, fol. 356. [ = Fel-támadt az mi életünk].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 105), Vépi ék. (1725–68, 171).

Credo-parafrázis pünkösdre, az Apostoli Hitvallás verses változata. Lásd Karacsonra valo Patrem c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 16–6–16–6–13–6 (a–a–b–b–c–c); a tizenhatos sorok felező osztással és belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 237/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre