Regina coeli laetare*

Nótája, Kedvessen tekénts ránk

ÖRülly élet fája, Szent frígynek ládája;
Christus Annya, Egek Tornya:
Szent Fiadat nékünk, Meg-engeszteld kérünk.
Alleluja, Alleluja.
Fiad Menybe méne, Fényes felyhöjébe:
Szent Lelkét küldötte, Népét meg-szentelte.
Vigadgy dicsösségben, Fiad örömében:
Ertünk szükségünkben Esedezzél. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 377–8. – Cím: REGINA COELI LAETARE. – Nótajelzés: Nótája, fol. 36. [ = Kedvessen tekénts ránk].

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 177).

Felelgetős Mária-ének, a Regina caeli laetare alleluia kezdetű húsvéti időszaki antifónának (vö. Regina coeli laetare [ÖRvendezz Meny-országnak szent Királynéja…] , Regina coeli laetare [EÖrülly, örvendezz Szent Szüz…], Regina coeli laetare [ÖRüly szent Szüz Mária…]  c.) pünkösd ünnepére alkalmazott parafrázisa. A latin eredeti: RMKT XVII./2, 69. sz. jz.

Versforma: 6–6–8–6–6–8 (a–a–b–c–c–b); Közlésünkben négysoros strófákban, ahol a nyolc szótagos második és negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre