Kyrie*

KYrie, hatalmas Isten;
Uralkodó Földön, Mennyen;
Szent Atyánknak vallunk hiven
Irgalmazz minékünk.
Christe, Isten egy Magzattya,
Idvösségnek igaz úttya,
Minden érdemünknek fontya.
Kyrie, mi Vigasztalónk;
Szent Lélek Isten, táplálónk;
Gyarló szivünkben ör-állónk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 381–2. – Cím: Kyrie. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 110), Vépi ék. (1725–68, 317), Zirci-ék. (1651–66, 69a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 91), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 178b).

Kyrie-trópus a Szentháromságról. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. Közvetlen mintája és szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–6 (a–a–a–x); a negyedik sor refrén.

Gregorián eredetű dallamáról: RMDT II., 294. sz. (vö. 124. 1. 45. jz.). Megjegyzendő azonban, hogy a magyar szöveg nem a Kyrie Magne Deus fordítása.
Hátra Kezdőlap Előre