Sanctus*

Nótája, Oh születendö, hozzánk jövendö

SZent vagy örökké Atya Ur Isten, Az magas mennyégben:
Szent vagy Uraság, Tellyes Háromság, Egy hatalmasság.
Szent az Ur Jesus, Szent Háromságnak, Második személye:
Nagy érdemével Szent Országába, Lelkünk emellye.
Szent vagy Szent Lélek, Szent Háromságnak Harmadik személye;
Add hogy Lelkünkben Ajándékidnak Lehessen helye.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 383–4. – Cím: SANCTUS. – Nótajelzés: Nótája, fol. 13. [ = Oh születendö, hozzánk jövendö].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 112).

Sanctus-trópus. Lásd Resonemus vngarice c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 5–5–6–5–5–5 (a–a–b–c–c–b).

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre