[OH Szent Háromság egy Isten…]*

Nòtája, Aaron veszeje virágzik

OH Szent Háromság egy Isten;
Kitöl teremptetett minden;
Téged imádunk, Téged vallyunk híven.
Származik ige örök Attyától;
Es a' Szent Lélek, Mind a' kettötöl:
Azon Istenség meg maradván szentül.
Szent Atya, magát meg értvén;
Ertelemmel Fiat szülvèn;
Egy Istenségben két szemèly igy lévèn;
Atya szent Fiát mindgyárt szereti,
Fiu-is Attyát viszont szereti;
Igy a' Szent Lelket két fél lehellíti.
Oh mennyei szent Méltòság,
Háromságban egy Uraság,
Egy Istenségben tellyes szent Háromság:
Vidd régi jòra romlott hazánkat;
Szólgálatodra gondolatunkat;
Hozd igaz pàrtra, minden határunkat.
Igy mindnyájan igaz hitben
Lévén, s' igaz szeretetben,
Téged dicsérünk Szent Háromság ebben.
Oh Szüz Mária, Istennek Annya,
Segitségedet Népünk kivánnya;
Jó szándèkunknak Szent Szüz légy gyors szárnya.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 387–9. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nòtája, fol. 18. ([Aaron vesszeje virágzik…] c.).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 113), Vépi ék. (1725–68, 182), Paksi Márton György-ék. (1760, 288), Jászfényszarúi-ék. (1788, 177).

Ének a Szentháromságról. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–b–b).

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre