[OH te bóldog Szent Háromság…]*

OH te bóldog Szent Háromság
s' Méltóságos nagy Uraság:
Már el-mégyen a' Nap-világ,
Légy szivünkben világosság.
Téged dicsírünk Versekkel,
Reggel, estve könyörgéssel:
Téged imádó nyelvünkel,
Aldunk szép tiszteletekkel.
Dicsösség légyen Atyának,
Es eggyetlen-egy Fiának:
A' Vigasztaló Malasztnak,
Mind örökké egy Urunknak.

Nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 286. – Címe és nótajelzése: Ungaricè. Nota eadem. Vel, O gloriosa Domina. Előtte a latin eredeti Hymnus. Pro diebus sabbathi, ad vesperas címmel. – Megvan a második kiadásban is (1719, 222).

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 75).

Ének a Szentháromságról, az O lux beata Trinitas kezdetű breviáriumi himnusz fordítása. A IX. században keletkezett latin liturgikus vers a magyarországi gyakorlatban is általánosan elterjedt és a szombati vecsernyében énekelték. Vö. Chevalier 13150; AH 51, 38; Szövérffy I, 142, 214. A himnusz latin szövege a Cantionale catholicum–ban a következő:


HYMNUS. pro diebus sabbathi, ad vesperas.
O lux beata Trinitas,
Et principalis unitas:
Iam Sol recedit igneus,
Infunde lumen cordibus.
Te mane laudum carmine,
Te deprecemur vespere:
Te nostra supplex gloria,
Per cuncta laudet saecula.
Deo Patri sit gloria,
Ejusque soli Filio:
Cum Spiritu Paracleto,
In sempiterna saecula. Amen.

Kájoni János a latin eredetit és a fordítást párhuzamosan bemásolta a ma hozzáférhetetlen latin–magyar versgyűjteményébe (1677 k., 1); ezeknek azonban Papp Géza feljegyzéséből csak a kezdősorát ismerjük. Lehetséges, hogy a fordítás Kájoni munkája.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75. sz. – Gregorián dallamát (Nota eadem) közölte: Rajeczky 1956, 9.
Hátra Kezdőlap Előre