Hala-adas, akár mi-jòért*

Nòtája, Immaron bé-tölt

OSzolhatatlan Szent Háromságnak háládásunk szóllyon:
mert nincs senki más, a' kitöl jónk forjon.
Téged Szent Isten, vég nélkül áldunk, csak téged imádunk:
El-vött sok jòkèrt nagy hálákat adunk.
Minden folyó viz, à tengerbe foly, hogy ismeg ki-follyon:
Javunk Istenhez, igy uiszsza fordúllyon.
Oh Szent Háromság, néked dicsösség, néked hálá-adás;
Nèked örökké tölünk minden áldás.
Hogy kévánt jónkat, Isten meg-attad, áldassál vég nélkül;
S' ne tulajdonitsd gyarloságunk vétkül.
Szüz Szent Anyáddal, s' minden Szentiddel téged dicsöitvén;
Veled maradgyunk oh Szèp JESVS: Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 560. – Cím: HALA-ADAS, akár mi-jòért. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 10. [ = Immaron bé-tölt]. (Mas regi enek c.)

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 265), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 25).

Hálaadó ének a Szentháromsághoz, a kassai énekeskönyv záró darabja. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 16–11 (a–a); a sorok 5/5/6 és 5/6 osztásúak.

Dallama: RMDT I., 130/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre