[IDvöz légy, Oh nagy Királyné…]*

IDvöz légy, Oh nagy Királyné; Irgalmasságnak szent Annya,
Élet, èdessèg, és reménység; Szent Szüz, Lelkünk szárnya.
Hozzád kiáltunk ez Völgyben, Evának árva Fiai;
Hozzád ohajtunk, idvességnek hiv fohászkodói.
Forditsad tehát, Szüz, hozzánk irgalmas szent szemeidet:
Es add örökké látnunk Jesust, drága gyümölcsödet.
Oh kegyelmes, Oh édes Szüz, a' te szent könyörgèsidben,
Bizunk erössen Oh Mária; Veled legyünk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 386. – Felirata: Magyarúl: Azon Nótára. Előtte a latin eredeti SALVE REGINA címmel és kottával.

Mária-ének, a Salve regina kezdetű időszaki Mária-antifóna verses átiratának, a Salve, salve o regina, Mater misericoridiae kezdetű latin éneknek fordítása. A latin eredeti a himnológiai irodalomban ismeretlen, szövege egyedül a kassai Cantus catholiciben található. Feltehetően magyarországi eredetű. – Szövege a következő:


Salve, salve o regina,
Mater misericordiae:
Vita, dulcedo et spes nostra
Salve o! regina.
Ad te, regina clamamus,
Exules Evae filii:
Ad te o! virgo, suspiramus
gementes et flentes.
In hac lacrymarum valle
Ad te clamamus exules:
Eja nunc ergo advocata,
Advocata nostra.
Ad nos verte illos tuos
Misericordes oculos:
Et Jesum benedictum fructum
Ostende, Ostende.
Post exilium ostende
Nobis Jesum dulcissimum:
Clemens et pia o! Maria,
Dulcis o! Maria.

Hasonló kezdetű másik változatát lásd [IDvöz légy Királynè, Szent Szüz…] c. jz.

A Salve regina kezdetű antifónát a breviáriumi hórák végén latinul, vagy a nép a litániák végén magyarul Szentháromság vasárnapjától adventig terjedő időben (per annum) énekli. Az 1674-i Cantus catholici szerkesztője azért iktatta ezt a Mária-éneket a Szentháromság vasárnapjára való énekek végére, mert az egyházi év folyamán először ezen a napon énekelték.

Versforma: 16–15 (a–a); a sorok 8/8 és 9/6 osztásúak.

Papp Géza szerint a hívek által is megtanult gregorián dallamra énekelték; vö. RMDT II., 123–4. 1. (57. sz. jz.)
Hátra Kezdőlap Előre