[IDvöz légy Királynè, Szent Szüz…]*

Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya

IDvöz légy Királynè, Szent Szüz;
Kegyelmes, világos szèp tüz;
Te mi tölünk lelki és testi gonoszt üzz.
Szent édessèg, reád nézünk;
Mert keserüséget èrzünk:
Siralmunkban légy Szüz, Mennyei szent mèzünk.
Kegyes szemeidet vesd ránk,
Régtöl fogva Szent Pátrònánk;
Jesust, áldott szent Fiadat foglald hozzánk.
Bünöshöz van kegyességed;
Nyertes a' te szelídséged:
Szüz Mária, Follyon hozzánk édességed.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 387. – Felirata: Magyarúl, Azon Nótára. Előtte a latin eredeti SALVE RAEGINA címmel, nótajelzése: Nótája, fol. 24. [ = Üdvöz légy Mennyei Bánya].

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 287), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 36).

Mária-ének, a Salve regina kezdetű időszaki Mária-antifóna verses átiratának, a Salve, salve o regina, Misericordiae mater kezdetű latin éneknek fordítása. A latin eredeti a himnológiai irodalomban ismeretlen, szövege egyedül a kassai Cantus catholiciben található. Feltehetően magyarországi eredetű. – Szövege a következő:


Salve, salve o Regina,
Misericordiae mater:
Vita et dulcedo
Et spes nostra salve.
O! Mater ad te clamamus,
Exules filii Evae:
Ad te suspiramus
Gementes et flentes.
Eja advocata nostra
Oculos ad nos converte:
Tuos illos oculos
Misericordes.
Jesum fructum benedictum,
Nobis ostende placatum:
O! clemens, o! pia,
O! dulcis Maria.

Hasonló kezdetű másik változat lásd [IDvöz légy, Oh nagy Királyné…] c. jz.

Versforma: 8–8–12 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 24/a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre