[ADgy szent békességet…]*

Nótája, Oh ékes szép virág

ADgy szent békességet,
Kegyes Jesus:
Lelki csendességet,
Aldott Jesus:
Ellenségink el-állyanak;
Nyavalyáink oszollyanak,
Edes Jesus.
Mutasd böv áldásid,
Szivünk hozzád ásít,
Sok pogányság ellenünk vág:
Ne nézd vétkünk, harczoly értünk.
Tartsd-meg hiveidet,
Hadd áldgyuk nevedet,
Nyertes légyen keresztyénség;
Szégyent vallyon az Ellenség.
Terjeszd-ki karodat,
Mutasd irgalmadat,
Vesznünk ne hadgy oh Szent Atyánk;
Körülünk álly erös bástyánk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 175. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 41. [ = Oh ékes szép virág].

Szövege megtalálható még: Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 105).

Felelgetős ének Jézus nevéről; kérés békességért, a pogányság megtéréséért és a kereszténységért. Az 1674-i Cantus catholici szerkesztője a Vízkereszt utánra való énekek között közölte. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–4–6–4–8–8–4 (a–b–a–b–c–c–b); a négy szótagos sorok refrén.

Dallama: RMDT II., 205. sz.

9 ásit – áhítozik, óhajtozik (NySz I, 127).
Hátra Kezdőlap Előre