[Bövséges irgalmu, Isten nagy hatalmu…]*

Nótája, Kyrie eleison, kyrie eleison

Bövséges irgalmu, Isten nagy hatalmu,
Szerelmes édes Jesus:
Im sietünk hozzád, magunkat bizván rád:
elménkbe mindenkor juss.
Szentek dicsössége, Lelkünk üdvessége,
Tisztogasd lelkünket, Vigasztald szivünket.
Ki magass Egekkel birsz és Földiekkel,
Nyavalyánkat enyhitsd, Szivünket vidámitsd.
Kinek nagy erejét rettegjük s' veszszejét,
Büneink ne tekintsd, haragod meg-enyhitsd.
Forditsd ránk orczádat, Engeszteld Atyádat,
Drága szent nevedben segély jó kedvedben.
Hiveid óltalmazd, A' pogányt zabolázd,
Midön rettent vétkünk, Légy kegyelmes nékünk.
Ne hadgy szégyenülnünk, s' Ellenségtöl félnünk,
Vigasztaly mindenben, Ez gyarló életben.
Dicsirtessél Menyben, Szent dicsösségedben,
Tellyes Háromságban, edgyes Uraságban.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 170–1. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 164. [ = Kyrie eleison, kyrie eleison].

Felelgetős ének, könyörgés Jézushoz. Az 1674-i Cantus catholici szerkesztője a Vízkereszt utánra való énekek között közölte. Forrása, szerzője ismeretlen.

Más dallamra énekelt változata: [BÖvséges irgalmú Isten…]. c.

Versforma: 6–6–7–6–6–7 (a–a–b–c–c–b); a hét szótagos sorok refrén; közlésünkben négy soros strófákban.

Dallama: RMDT II., 177. sz. – A kassai Cantus Catholici 194. lapján Rimay János Nincsen segétségem kivüled s jó végem kezdetű énekének végén az itt közölt énekre még egy alternatív nótautalás is található: Ezen Nótára és formára Más Eneket-is mondhatni: ugy mint: fol. 170. [ = [Bövséges irgalmu, Isten nagy hatalmu…] c.] fol. 182. [ = Ó kegyelmes Jézus tekints ránk mennyból] etc. A Rimay-ének dallama: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre