[ISten irgalma, Erös hatalma, Légy Földünk óltalma…]*

Nótája, Oh születendö, hozzánk jövendö

ISten irgalma, Erös hatalma, Légy Földünk óltalma.
Szent békességben, Jesus nevében, Maradgyunk helyben.
Ránk igyekeznek, Es fegyverkeznek A' gonosz seregek.
Isten, rád néznek Országok, Egek, S' mindennémü rendek.
Isten, kegyess légy; Veszünk ha el-mégy: Egy Fiadért jót tégy.
Jesus vérére, Szüz érdemére, Nézz Isten e' végre.
Dicsösség légyen Földön és Mennyen, Szent Istennek. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 172–3. – Felirata és nótajelzése: MAS: Melynek Nótája, fol. 13. [ = Oh születendö, hozzánk jövendö].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 283), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 78).

Válaszos ének Jézushoz. Az 1674-i Cantus catholici szerkesztője a Vízkereszt utánra való énekek között közölte. Jézus nevének ünnepén körmeneti éneknek vagy rövid litániának alkalmazhatták. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 5–5–6–5–5–5 (a–a–a–b–b–b); közlésünkben kétsoros strófában: 16–15, ahol a második sor refrén.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre