De nomjne Jesu*

Oh Istennek szent fia,
Oh sepseges Jesus,
Menjorzagjnak kjrallia,
Edesseges Jezus.
Angyaloknak eorome,
Szep roszanak ueszszeie.
Mennyey draga manna,
Keresztienek oltalma.
Te uagi nekünk nagi kenczünk,
Mindenben remensegunk.
Martjrok erosseghe,
Minden szentek eröme.
Adgy malasztot lelkünkben,
Hogi neszhessünk menjekben.
Legyen neked diczosegi,
Es lelkunknek vduossegh.
Diczirtessel mennyekben,
Az eörök diczöseghben.

Kézirata:

Petri András-ék. 1663–8 (Réti János által másolt részben), 104a. – Cím: DE NOMJNE JESU.

Felelgetős ének Jézus nevéről, processióra. Közvetlen forrása ismeretlen. Egyes sorai a Jézus nevéről szóló litánia invokációiból vannak (5: Angyaloknak öröme; 11: Mártírok erőssége); másokat az ismeretlen szerző átformált (12: Minden szentek öröme), ismét másokat hasonló szövegemlékek nyomán szabadon  alakított (6: Szép rózsának vesszeje). Lehetséges, hogy az ének Réti János szerzése (lásd az énekeskönyvről írt bevezetést).

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); 2. és 4. sor refrén.

Az éneknek nincs nótajelzése, de formája azonos Kájoni János nyomtatott énekeskönyvének azonos kezdősorú énekével. Ezért feltehető, hogy ezt is az Ó Istennek szent anyja kezdetű Mária-ének dallamára énekelték (RMDT II., 45b. sz.); ennek egy változata a Petri András-énekeskönyv 98b. lapján ugyancsak Réti János kezeírásával található; lásd Himnus de B. V. M. c.

A szöveg és dallam összefüggéseiről: [O Istennek Szent Fia…] c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre