[IDvez-légy Szent életünk…]*

Nota: O Istennek Szent Annya, etc.

IDvez-légy Szent életünk,
O szépséges IESUS.
Téged ohajt mi lelkünk.
Edességes IESUS.
Buzgó szivel imádunk,
Szent óltáron áldozunk.
Igédet magasztallyuk,
Jelen-létedet vallyuk.
Jöj mi-hozzánk, ne-késsél,
Lelkünkben igyekezzél.
Hogy szeressük Országod,
Utállyuk e' Világot.
Azért kegyes Pellikán,
Ne-hadgy éltünk utóllyán.
Szent testednek kínnyait,
Szemléllyük mindenkor itt.
A' te nagy érdemedet,
Ez-által ránk terjeszszed.
Igy gerjed-fel mi szivünk,
Hogy csak téged szeressünk.
Mert a' te Szent szerelmed,
Igaz öröm jó-kedved.
Add bününk-bocsánattyát,
Szánd lelkünk kárhozattyát.
Mi lelkünk meg-tisztúlván,
Akkor fogadd-bé méltán.
Veled szivünk meg-újúl,
Minden bánatunk el-múl.
Dicsiret az Atyának,
Tellyes Szent Háromságnak.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 296. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O Istennek Szent Annya, etc.; ld. [OH Istennek Szent Annya…] c. – Megvan a második kiadásban is (1719, 234).

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 217), Paksi Márton György-ék. (1760, 367; kottás).

Felelgetős ének Jézus nevéről; verses litániának énekelhették, amint egyes invokáció-szerű utalásai a templomi, szentségimádási vonatkozásokat emelik ki (5–8. sor, 16. sor). Forrása, szerzője ismeretlen. Szövegének és dallamának összefüggéseiről lásd [O Istennek Szent Fia…] c. jz.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 345b. sz.

13 kegyes Pelikán – lásd [Idvez-légy Iesus Szent feje…] c. 24. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre