Kyrie*

Nótája, Az idö el-jöt, az ige bé-tölt

KYrje elejson: Mennyei bástyánk,
Irgalmazz nékünk örök Atyánk.
Christe elejson: Drága szent étkünk,
Irgalmazz nékünk Szép Jesusunk.
Kyrje Szent Lélek Ur Isten,
Irgalmazz nékünk most itten:
Kyrje elejson, elejson.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 393. – Címe és nótajelzése: Kyrie. Nótája, fol. 21. [ = Az idö el-jöt, az ige bé-tölt].

Kyrie-trópus az Oltáriszentségről. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. A névtelen szerző a hármas akklamációt egyetlen versszakban írta körül. Azonos formában és dallammal, de két strófában szerkesztette az énekeskönyv karácsonyi Kyrie-trópusát; lásd Karacsonra valo Kyrie c.

Versforma: 10–9–10–9–8–8–8 (a–a–b–b–c–c–x).

Dallama: RMDT II., 243. sz.
Hátra Kezdőlap Előre