[ALdgyad ember ez nagy jódat…]*

Nótája, Üdvöz légy Mennyei Bánya

ALdgyad ember ez nagy jódat,
Kenyér szinben meg-Váltódat;
Ide rejtette Mannádat
Edes Jesus.
Itt az Isten gazdagsága,
Menyei tárház nagysága,
Mi lelkünknek orvossága.
Hidgyed ember, hogy jelen van;
Hidgy Christusnak, szavát halván:
Ez én testem, maga mondván.
Nem példája ez Testének;
Nem czégére szent Vérének;
Igaz valosága ennek.
Itt èltednek elesége,
Itt lelkednek erössége,
Minden jònak nagy bövsége.
Nem árnyékban, sem pèldában,
Hanem igaz valóságban;
Itt vagyon nagy hatalmában.
Mondgyunk mindnyájan vigadván
Dicsiretet, fel-kiáltván;
Szent vagy ez Sacramentomban.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 414. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 24. [ = Üdvöz légy Mennyei Bánya].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 313), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 144b és 154b), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger, 1797–8, 281).

Válaszos ének az Oltáriszentségről. Tartalma szerint verses imádság a kenyér és bor színe alatt jelen lévő Krisztushoz, aki megtestesülése és kereszthalála által megszabadította az embereket a bűn és halál átkától. Ez a gondolatmenete általában a misében énekelt úrfelmutatási énekeknek; vö. RMKT XVII./7, 147., 148., 156158. sz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–4 (a–a–a–b); a 4. sor refrén. A névtelen szerző a nótajelzésben idézett dallammintát ([VDvöz légy Mennyei Bánya…] sz.) módosította, akárcsak a Dicsőségnek szent királya kezdetű, a vértanúk tiszteletére szerzett énekét (A' szent martirokrol c.).

Dallama: RMDT II., 24a/I. sz.

3 Mannádat – lásd [Kely-fel bennem szomju lélek…] c. 7. sor jz.

10 Ez én testem – utalás Jézus szavaira, a „szerzésre”: Ez az én testem (Mt 26,26; Mk 14, 22; Lk 22, 19).
Hátra Kezdőlap Előre