[ALdott IESUS, Isten Fia…]*

Nota: Salve mundi salutare, etc.

ALdott IESUS, Isten Fia,
mi lelkünknek drága dija,
Lelkünket magához hija,
örök-élettel kinállya.
Jövel IESUS te szolgádhoz,
hozzád meg-térö fiadhoz.
Aldott Jesus valóságon,
jelen vagyon az óltáron:
Hozzád jö hogy meg-gyógyítson,
dicsösséggel bóldogítson.
Aldott Jesus igaz Bárány,
kivel nem lakik a' Sárkány:
Jesus hatalmas oroszlány,
minden roszt közzülünk ki-hány.
Aldott Jesus Teste, s' Vére,
Istensége, s' Embersége:
Jelen vagyon e' Szentségbe,
nincsen semmi kétség ebbe.
Aldott Jesus hozzám várlak,
buzgó szivemböl imádlak:
Jövel, mert régen kivánlak,
szivem rejtekébe zárlak.
Aldott IESUS Isten Fia,
Mariának szép Magzattya.
Te vagy az Isten Báránnya,
ki lelkünket vigasztallya.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 343. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Salve mundi salutare, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 278).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 198).

Válaszos ének az Oltáriszentségről. A misében az úrfelmutatás után, áldozásra készülve énekelték; erre utal az ötödik versszak (Jövel, mert régen kivánlak…). Lásd [ALdgyad ember ez nagy jódat…] c. Forrása ismeretlen. Ez az ének csiszoltabb változata a Csíkcsobotfalvi kézirat (1675 k., 179–80) Áldott Jesus kenyér színben, kivánkozik tiszta szívben kezdetű, azonos formájú és dallamú énekének; ennek ötödik versszaka a Kájoni kéziratából idézett ének harmadik strófájának átalakított változata (vö. [Aldott Jesus kenyér szinben…] c.).

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–a–b–b); az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.

11–12 Bárány…Sárkány…– szimbólumai az ártatlanságnak, bűntelenségnek, és ami ezzel ellentétes, az Istennel való szembefordulásnak.

13 Jesus hatalmas Oroszlány – lásd Karacsonra valo Gloria c. 12. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre