[Aldott Jesus kenyér szinben…]*

Nota. Salve mundi salutare.

Aldott Jesus kenyér szinben,
Kivankozik tiszta szivben,
Ha lelkünk vagyon sok bünben,
Meg mosódik szent vériben.
O Jesusunk teste s vére,
Légy lelkünknek drága bére.
Hol vadtok à kik eheztek,
Mennyei kényért ehettek,
És úti társat vehettek,
Ki által menyben mehettek.
Jtt Jesus hiven imádlak,
Hozzam búzgosággal várlak,
Szivem rejtekében zárlak,
És itt minden napon áldlak.
Uduez-légy életünk teje,
Igaz édesség kút feje,
Hiveidnek segitöje,
Rest szivünknek ebresztöje.
Udvez légy egeknek Ura,
Juhaid kegyes pásztora,
Lelkünk dragalatos arra,
Bün ellen szivünknek zára.
Jllyen csuda teteleden,
Álmélkodik szivünk igen,
De hiszen te szent igédben:
Semmi nem kétcseges ebben.
Jesus è szent eledelben,
Szállybé en gyarló szivemben,
Hogy à te dicsösségedben
Lehessek részes menyégben.

Kézirata és nyomtatott kiadásai:

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 179–80. – Nótajelzés: Nota. Salve mundi salutare.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 341–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Salve Mundi salutare etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 277).

Cantus catholici. Kassa 1674, 400–1. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Illyés András: Régi es uy Enekek, es isteni dicsiretek (Nagyszombat 1703, 95), Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 124), Vépi ék. (1725–68, 335), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 137b), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 265).

Oltáriszentségi ének, a misében az úrfelmutatás után, áldozásra készülve énekelték; lásd [ALdgyad ember ez nagy jódat…] c. jz.

A három szövegváltozat különböző terjedelmű: Kájoni kéziratos verziója hét, a nyomtatott kiadásban öt, a kassai Cantus catholici pedig hat versszakos. Az első strófa azonos mindháromban. A Cantionale catholicum első két versszaka azonos a Csíkcsobotfalvi kéziratéval, a többi három Kájoni új szerzeménye;  ebben a két forrásban a refrén azonos. A kassai Cantus catholici hat strófája párhuzamos a Csíkcsobotfalvi kézirat megfelelő szakaszaival; a hatsoros versszakok azonban nem refrénesek és az 5–6. sorokat is számítva tizennégy sor az ismeretlen szerkesztő új szerzeménye. Kájoni két verziójának  összefüggése nyilvánvaló; ez a két verzió a kassai Cantus catholici szövegére aligha lehetett közvetlen hatással. A három forrás keletkezésének időbeli közelségét is számba véve feltételezhető a korábbi kéziratos hagyomány, amelyhez a Csíkcsobotfalvi kézirat szövege állhat a legközelebb, a következő stemma szerint:

Kájoninál ugyanennek az éneknek azonos formájú és dallamú, de szövegében átalakított, továbbfejlesztett változata az Áldott Jesus, Isten Fia, Mi lelkünknek drága díja kezdetű ének, amelynek 5. versszaka a Csíkcsobotfalvi kézirat harmadik versszakával rokon (vö. [ALdott IESUS, Isten Fia…] c.).

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); Kájoni kéziratos és nyomtatott változatában az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.

15 teje – tápláléka.

15–18 A 4. versszak négy sora kevés változtatással megvan: De uenerabili sacramento c. 21–24. sor, Oh magnum sacramentum c. 21–24. sor, [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 1–4. sor.

19–22 Az 5. versszak első négy sora azonos szöveggel megvan: De uenerabili sacramento c. 17–20. sor, Oh magnum sacramentum c. 25–28. sor, [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 5–8. sor.
Hátra Kezdőlap Előre