[Atya Vr Isten, eöröktöl foghva valo szent fiadnak…]*

Nota Ave Domina

Atya Vr Isten, eöröktöl foghva valo szent fiadnak,
Háláadassal szentséges testet iduözliük Christusnak.
Kit mi erettünk megh fezittete s megh sebesittete,
Szent kereszt fának az eö oltárán verben ferteztete.
Idvöz legy mostan es mind eöröke, megh testesült ige,
Iduöz legi mostan es mind eöröke, angialok élete.
Idvöz legi Christus, ki mi erettünk, szegeni bünösökert
Magadot adád az szent oltaron minden emberekert.
Iduöz legy Christus, â menyországra mert czak te vagy vtunk,
Nagy remensegünk es bizadalmunk, czak te vagy eletünk.
Megh valto Christus, ne hadgi el vesznünk irgalmassagodert,
Szent halalodert, ne hagy el esnünk kegielmességedert.
Legien diczösegh szent angialoknak es mind az szenteknek,
Legien diczösegh Iesus Christusnak szentseges testenek.

3–4 CS K Hiányzik. 12 CS Szent halalodért ne hagy el vesznünk K Szent halálod-ért, ne-nézd bününket,

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 38a.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 165–6.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 326. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Ave Domina, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 265).

Oltáriszentségi ének. Lásd [ALdgyad ember ez nagy jódat…] c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11 (a–a); a sorok 5/5/6 osztásúak.

Dallama: RMDT II., 174/III. sz.
Hátra Kezdőlap Előre