[HA csak ruhája perémit…]*

Nótája, Idvözitönk Anya Szent Szüz

HA csak ruhája perémit,
Szép Iesusnak meg-illették:
Lelki testi sok hasznait,
Az emberek meg-érzették:
Hát ha szivedet meg-szállya,
Iesusnak tulajdon teste?
Keresztyénség csak meg-vallya,
Hogy ördögöt azzal gyözte.
Nincs fegyver, nincs olly ellenség,
A' ki ez ellen tehessen;
Ebben Isteni erösség,
Hogy szivünk bátran lehessen.
Nem peldát, hanem Törvényt mond,
A' mikor Iesus kiáltya,
Imé az én Testem, ugy mond;
Melly szó szivünket meg-hattya.
Iesus száz ezerszer áldott,
A' ki velünk tött illy nagy jót:
Hogy noha fel-ment az Egbe,
Még-is lenne kenyér szinbe.
Térits Iesus tévelygöket,
Világosits vak szemeket;
Hogy téged ez nagy Szentségben,
Dicsirjenek velünk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 419. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 36. [ = Idvözitönk Anya Szent Szüz].

Oltáriszentségi ének, a misében áldozásra vagy áldozás után énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.

1 ruhája perémit – peremét, szegélyét; utalás az evangéliumi történetre: a beteg asszony titokban megérintette Jézus ruhályának szegélyét és meggyógyult (Mt 9, 20–21; Mk 5, 25–34; Lk 8, 43–49).
Hátra Kezdőlap Előre