[IMádlak hiven itt, el-rejtett Istenség…]*

Nótája, Oh Jesus, szüzen született

IMádlak hiven itt, el-rejtett Istenség;
Ez szinek alatt jelen lévö nagy felség;
Töled vagyon az idvösség:
Oh Jesus, szivünkbéli kedves édesség.
Ez Szentségben szivem adgya magát rabúl;
Jesus igèit Lelkem hivén, idvözül:
Ez Szentséggel szivem újúl;
Oh Jesus, téged kivánlak venni szentül.
Itt hiven Jesusunknak hogy ha udvarlunk,
Lelkünknek nagy jót Jesustúl bizvást várunk:
Ha Jesusnak itt szolgálunk,
Hóltunkban örök fizetésre akadunk.
Nagy Szentség, Lelkünket gerjesztö taplója;
Szarándok hiveid nagy vigasztalója:
Ehezöknek táplálója,
Félelmes sziveknek légy bátoritója.
Dicsiret légyen mindenben szent Atyának;
Es a' ki itt magát adgya, Szent Fiának:
Lelkünk Vigasztalójának:
Dicsiret egy állatú Szent Háromságnak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 417. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Notája, fól. 61. [ = Oh Jesus, szüzen született szép rósa szál].

Oltáriszentségi ének. Az első két sora azonos az Adoro te devote latens deitas kezdetű himnusz kezdésével (vö. RMKT XVII./7, 12. sz. jz.), a rövid utaló idézeten túl az ének eltér, annak nem fordítása. Az önálló szerkesztmény szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–12–8–12 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 123. sz. (Az Adoro te devote fordítására vonatkozó megjegyzés téves.)

13 Lelkünket gerjesztö taplója – tüzének szítója (vö. Ny.Sz. III 442).
Hátra Kezdőlap Előre