[IStenség mélysége, Lelkek édessége…]*

Nòtája, Kyrie eleison

IStenség mélysége, Lelkek édessége,
Ez szinben rejtve vagyon:
Lelki drága mezzel, Mennyei szent ízzel,
Ez bövölködik nagyon:
Azért minden állat, Melly legel égh alatt,
Bár ennek áldást mondgyon.
Aron zöld veszszejét, Csudáknak nemzöjét,
Magában ez foglallya;
Itt aszszú fa zöldül; Itt szive meg-zendül,
Ki igazán meg-vallya,
Hogy ezzel irgalmát, Isteni hatalmát,
Szép Jesus magasztallya.
Itt törvény táblája, Szent Lélek pennája;
Itt Isten ùjja vagyon:
Christus új Törvénye, Igasság nap fénye;
Bár elméd ne fáradgyon:
Példát igasságért, Se jelt valóságért,
Senki nékem ne adgyon.
Ez Jericho Várát, Pogányok Táborát,
Erössen le-rontotta:
Ezzel kik töltöznek, Poklot, Halált gyöznek;
Nyilván Jesus meg-mondta:
Mert nem arra néznek, A' mit kivül vésznek:
Nagy hitnek ez mivòlta.
Idvöz légy áldassál, S' fel-magasztaltassál,
Isteni tellyes Edény:
Ez kis fejér szinben, Isteni személyben,
Tisztán tündöklö Nap fény:
Bünös embereknek, Bágyadot sziveknek,
Idvösségre nagy remény.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 412. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Notája, fol. 164. [ = Kyrie eleison kyrie eleison; vö. Kyrie (Közönséges időre és vasárnapokra való énekek) c.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Bozóki Mihály kéziratos énekesgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 247), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 1616), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 94), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 284).

Oltáriszentségi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–7–12–7–12–7 (a–b–c–b–d–b); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 177. sz.

7 Aron – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.

13 törvény táblája – Mózes az ószövetségi törvény foglalatát, a tízparancsolatot kőtáblákra véste (2 Móz 31, 18). – Szent Lélek pennája – utalás a keresztény tanításra, amely szerint a Biblia isteni, Szentlélektől való sugalmazottsággal íródott.

19 Jericho Várát – Józsue könyve 6. fejezetének leírása szerint a honfoglaló zsidó nép Kánaán földjén elsőnek Jerikót hódította meg. A bibliai leírás az Úr közreműködéséről és a nép hitéről tanúskodik.

26 Isteni tellyes Edény – az Oltáriszentség a külső színek alatt magát az Istent foglalja magában. A képet különben főként Szűz Máriára alkalmazzák.
Hátra Kezdőlap Előre