[Itt vagion az lelkj szepsegh…]*

Ad melodiam Oh magnum Sacramentum

Itt vagion az lelkj szepsegh,
Szubeli draga uendeghsegh,
Nincz lelkunkban akkor ehsegh,
Ha belenk szal ez feiersegh.
Nem hiszünk itt szemeinknek,
Hanem Christus igijnek,
Est niluan mondotta testnek,
Te hat hogi ualliuk czak ielnek?
Ha Christus rolla nem szolna,
Hinnem hogj czak kenier uolna,
De hogj szent testenek mongya,
Eppen elmemet megh foghjia.
Mondhatta uolna est ielnek
Christus urunk, nem testenek,
Hogj ne hidgyünk tehat ennek,
Ha niluan mongya testenek?
Bar ne lassa giarlo szemed,
Elegh ha mongya Istened,
Nem kel semmit ketelkedned,
 mit Christus mond, kel hinned.
Oh Jesus, mar czak az hatra,
Hogj kik hajlottunk szauodra,
Test neuit ertuen magadra,
Vygi be eörök uaczoradra.

10 PM A csak szó utólag a sor fölé írva.

Kéziratai:

Főszöveg: Petri András-ék. 1663–8. (a Réti János által másolt részben), 101a. – Nótajelzés: Ad melodiam Oh magnum Sacramentum.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 45b.

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 246).

Énekbe foglalt tanítás az Oltáriszentségről. Forrása, szerzője ismeretlen. Az erdélyi kéziratos hagyományról lásd [Fenies menyorszaghban lako…] c. jz.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz.

21 ez hatra – ez van még hátra.
Hátra Kezdőlap Előre