[It vagion Istennek kegies Istensege…]*

Ad notam It jelen vagyon

It vagion Istennek kegies Istensege,
It uagion Istennek minden bölcsesege,
It vagion Istennek fenies diczösege,
Az Christus Iesus.
It uagion az szüznek szerelmes maghzattja,
It vagion Josephnek nagi artatlansaga,
It vagion Sionnak artatlan barannja.
It uagion menybeli angialok keniere,
It vagion menibeli kyralynak szent teste,
It vagion embernek itala s etele.
It vagion lelkünknek bekesek szerzöje,
It vagion elmenknek megh tsendesitöje,
It vagion utunknak egienes uezere.
It vagion pokolnak hatalmas rontoja,
It vagion munkanknak igaz ber adoja,
It vagion kegietlen ellensegh giözöje.
Iduözlünk tegedet, Christusnak szent teste,
Iduözlünk tegedet, Christusnak szent uere,
Iduözlünk szent Isten, kj lettel emberre,
Az Christus Iesust.

10 It vagion <vag> embernek ita

Kézirata:

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 44b–45a. – Nótajelzés: Ad [áthúzva: eandem] notam It jele[n vagyon az Istennek fia].

Úrfelmutatásra (vagy szentségimádásra) való válaszos ének, az Itt jelen vagyon az Istennek fia kezdetű ének variánsa (vö. RMKT XVII./7, 82. sz.). Az erdélyi kéziratos hagyomány legkorábbi példája a Petri András-ék. változata; a Pálffi Márton-ék. nótajelzése is erre utal. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–b); a negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 111. sz.
Hátra Kezdőlap Előre