[JEsus ki jelen vagy ebben…]*

Nótája, Ez szín alatt az kívánt jó

JEsus ki jelen vagy ebben,
Oltári drága Szentségben;
Világ elött bizonyittyuk,
Melly hiven igéid értyük.
Ihol az Ige testé lött,
Itt ne keress más értelmet,
Mert régiek igy értették,
Isten erejéhez mérték.
Azért-is ez élet fának,
Gyümölcsében népnek adnak;
Mert élet soldgyát nem veszik,
Christus testét kik nem eszik.
Ha magát adgya-is soknak,
El-nem fogy teste Christusnak;
A' ki csak öt árpa czipòt
Ezerekre szaporitott.
Légy áldott csudák csudája,
Eörök élet gyümölcs fája:
Világ láttára imádunk:
Ez Szentségért Istent áldunk.
Nem követtyük Test szemeit;
Mert a' test nem használ semmit,
Hogy ezt vélle meg-érzenök,
Testi szemmel hogy ismérnök.
A' test éltetik Lélektül;
A' Hit Christus igéjétül:
Hogy illy nagy hitünk felöled,
Oh Iesus, ez van csak tölled.
Kik ezt csak jelnek kiáltyák,
Nem csuda hogy lappangattyák:
De az hivek nagynak tartyák,
Azért illy nyilván imádgyák.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 418. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, 327. [ = Ez szín alatt az kívánt jó].

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 310), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 146a).

Oltáriszentségi ének, versbe foglalt tanítás Krisztusnak a kenyér és a bor színe alatt való jelenlétéről. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz.

9–10 élet fának Gyümölcsében – a keresztfa az élet fája; gyümölcse: Krisztus teste és vére az Oltáriszentségben; aki nem él vele, az élet jutalmát sem kapja meg. Ld. [ARtatlan szent Barán…] c. 16. sor jz.

15 öt árpa czipót – utalás Jézus csodálatos kenyérszaporítására: Mt 14, 17; Jn 6, 9.

30 lappangattyák – eldugják, eltitkolják (NySz II, 527).
Hátra Kezdőlap Előre