[JEsus nézz ránk ez Szentségböl…]*

Nótája, Ez szín alatt az kívánt jó; Idvözitönk Anya Szent Szüz;
Dicsöség mennyben Istennek; Dicsöitsük magas Egben

JEsus nézz ránk ez Szentségböl
Hozzád kiáltunk mélységböl;
Kérünk ments ki sok insègböl,
Itt imádunk igaz hitböl.
Ne meny velünk itiletbe,
Hanem tégy részt kegyelmedbe:
Hogy ne essünk kisértetbe,
Fogadgy-bé drága kedvedbe.
Jesus vigasztald lelkünket,
benned hiszszük mi erönket;
meg ne utáld gaz szivünket;
Foglald hozzád életünket.
Alázatosságod melly nagy,
Hogy ez Oltáron jelen vagy;
Illy nagy csudáért sok jòt adgy,
Büntetèsünkben hátra hadgy.
Tekénts véred Pohàrára,
Testednek áldozattyára,
Lelkünk drága váltságára;
Mert hiven itt gyültünk arra.
Szent Tested, mi erösségünk,
Szent Vèred, büntöl mentségünk:
Nagy Szentség, légy segitségünk;
Lelki szép gyönyörüségünk.
Fènyedet bocsásd lelkünkbe;
Meg-erössits ez hitünkbe:
Hiszünk ez jelen létedbe,
Nem csak mint puszta jeledbe.
Vídám orczáddal tekints ránk,
Kissebbedgyék nehèz igánk,
Pirosodgyék fonnyatt orczànk,
Hogy áldhassa nevedet szánk.
Harmatoztass ránk szent áldást,
Minden jókkal fejünket lásd,
Igaz hitünkben igazgasd:
Nem imádunk helyetted mást.
Dicsértessék Szent Háromság,
Menybèli örök bóldogság:
Isteni drága méltoság,
Szivünkben légy kedves vigság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 407–8. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 327. [ = Ez szin alatt az kivánt jó] 36. [ = Idvözitönk Anya Szent Szüz] 43. [ = Dicsöség menyben Istennek] 250. [ = Dicsöitsük magas Egben]. – Az ének végén ez a megjegyzés olvasható: Ezt az Eneket mondhatod az Halottakert, arra a' Nótára, melly vagyon fol. 272. [ = Salve mundi salutare] végéhez hozzá adván ezt a' két Verset;

Jesus, irgalmazz Lelkeknek;
Adgy nyugvást ki múlt Hiveknek.

Ezt a változatot az énekeskönyv szerkesztője az 529. lapon így idézi: II. NOVEMB. Lelkek emlekezetiröl […] Nòtája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare] Iesus nezz ránk ez Szentségböl, Hozzád kiáltunk mélységböl; etc. a' vegibe, mindenik vers vtan hozza advan; Jesus irgalmazz Lelkeknek, Adgy nyúgvást ki-múlt Hiveknek.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 54a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 60), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 262), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 140a), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 268).

Oltáriszentségi ének, a misében áldozásra vagy szentségimádásra énekelték. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz., 83/II. sz., 84/I. sz., 89. sz., vö. 75. sz. – A Salve mundi salutare dallamára ajánlott halottas ének-változat: RMDT II., 197. sz.
Hátra Kezdőlap Előre