[JEsusunk drága Szentsége…]*

Nótája, Dicsöség menyben Istennek

JEsusunk drága Szentsége,
Ez Világnak fényessége:
Kinek ezzel szövetsége,
Ott hamar lesz bünnek vége.
Hogy itt Jesust szemlélhessük,
Maga szavát emlegessük:
Ez ugy mond ez az én Testem,
Kit hiveknek készitettem.
Jesus illy fényes igéi,
Sötét Világnak szemei:
Igasságot ki még-sem lát,
El-véti egek kapuját.
Iesus igéinek fénnye,
Mi hitünk drága reménnye;
Belénk ereszti sugárit,
Attúl hiven imádgyuk itt.

11 Szedésvariáns: ki itt nem lát.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 419. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 43. [ = Dicsöség menyben Istennek].

Oltáriszentségi (úrfelmutatás utáni) ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (az első strófa: 2–2–2–2, a többi: a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 84/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre