[KEresvén Szarvas fris kútat…]*

Nótája, Jesusnak drága kínnyában

KEresvén Szarvas fris kútat,
Akkor nagy mérget mutat;
Ember-is ha bünben vagyon,
E' Szent kúthoz szaladgyon:
Jesus Teste kúttyánál,
Orvost Ember találnál,
Igaz hittel hogy ha járnál,
Isten szavának helyt adnál.
Nincs Jesus szavában konkoly;
Itten szübéli méz foly:
Jesus méze bünt el-óltya,
Sátán mérgét meg-fojtya:
Jesusnak szent falattya,
Menyországot meg-hattya;
Sziveinket fel emelvén,
Testünket jóra segitvén.
A' ki ez kútat meríti,
Minden baját enyhíti:
Mert élö víz itt forrása,
Istennek itt lakása:
Valaki gyakorollya,
Ellenségit meg-tollya;
Jesus erejèt meg-èrzi,
Kedvébe magát bé-szerzi.
Azért Jesus itt imádunk,
Nagy adományért áldunk:
A' ki menyben szent szineddel,
Táplálsz itt szent Testeddel:
Ajándékid ismèrjük,
Jelen léted szemléllyük;
Lelkeink néked szentellyük,
Ez nagy jódat ènekellyük.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 413–4. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 297. [ = Jesusnak drága kínnyában].

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 212), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 144a).

Oltáriszentségi ének szentségimádásra. Az első sor a Vulgata számozása szerinti 41. zsoltárt idézi; a nótajelzés is közvetve ennek a zsoltárnak genfi dallamát idézi (Mint a szép híves patakra), és a „fris kut” az éneknek alapmotívumaként az 1. és 3. strófában is megtalálható.

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (1. és 4. strófában: a–a–b–b–c–c–c–c, 2–3. strófában a–a–b–b–b–b–c–c).

Dallam: a közvetett nótautalásra vö. [JEsusnak drága kínnyában…] c. jz.; a 42. genfi zsoltár dallama: RMKT XVII./6. 42. sz., vö. RMDT II., 172. 1.
Hátra Kezdőlap Előre