[MEnybéli vendègség, Hütbèli bóldog édessé…]*

Nótája, Redemptoris mater

MEnybéli vendègség, Hütbèli bóldog édesség,
Szivünket gerjeszti, s' Híveit Jesus ébreszti:
Eleven szent kenyér, Az égbül földig èr;
Hiveit élteti, s' legelteti:
Istennek igéje, Ez igasságnak ereje.
Nagy hegynek tetején, Ez Szentségnek fénye lévén;
Nemzeteket gyüjti, Igassaggal egybe köti:
Oh drága kötelünk, Oh édes ételünk,
Egybe kösd lelkünket, Nemzetünket:
Veled meg-ujúllyunk, Régi szent Hitnek hódúllyunk.
Szép Jesus nevèben, Az melly hivek gyültek egyben,
Jesusnak szavait, Igaz Testére értik itt.
Ez ugymond én testem, Kit néktek szerzettem:
Azért igy böcsüllyük, s' Napját üllyük:
Jesus szavainak, Hivek ebbül hitelt adnak.
Nem lappang igasság, Mint az sötétes hamisság:
Nagy hegyek tetején, Látczik hitbèli drága fény.
Oltári nagy Szentség, Csudálatos fölsèg,
Edes Jesus teje, Hitünk feje.
Oh Anyaszentegyház, Gyönyörüséges èlés ház.
Nagy Ur Teste, Vére; Kit Jesus hagyot a' végre,
Hogy ha azt illettyük, Nyavalyáink el-kergettyük:
Jöj azért szivünkbe, Légy velünk igyünkbe,
Hogy Sátán ne ártson, Bün ne fojtson.
Dicsèrtessél szent Test, Mellyet ez szép fejérség rejt.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 415–6. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol 37. [ = Redemptoris mater].

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 203), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 145a).

Oltáriszentségi ének szentségimádásra. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–8–6–8–6–6–6–4–6–8 (a–a–b–b–c–c–d–d–e–e); közlésünkben ötsoros strófákban: 14–14–12–10–14.

Dallama: RMDT II., 250/I. sz.

6 Nagy hegynek tetején – az utalás nem világos; ld. még 17. sor.

14 Napját üllyük – utalás az Úrnapjára.

19 Edes Jesus teje – lásd [OH szentséges kereszt-fá] c. 7. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre