Pange lingva gloriosi*

Nota eadem

MOndgy éneket zengö nyelvem szentséges Ur testének,
Adgy hálákat buzgó lelkem, drágalátos Vérének:
Kit a' Szüznek méhéböl vön, s' ád Emberi-Nemzetnek.
E' Világra hogy született tiszta Szüznek méhéböl,
Szent Igével legeltetett hozzánk-való kedvéböl:
Lakásának véget vetett, csudálatos rendiböl.
Vég-Vacsorán mikor ennék kedves Tanitványival,
Az Innepet hogy szentelnék ô Törvénynek módgyával,
Kenyér, és bor színe-alatt, Testét adá magával.
A' Test Ige, kenyér Testé, s' a' bor Vérré változék,
Ha az elme, s' érzékenség ezekben meg-ütköznék,
Gyarlósága mi szivünknek Hitünkel erösödgyék.
Azért ezt a' nagy Szentséget, le-borúlván imádgyuk,
Teste, vére a' Christusnak mert itt vagyon jól tudgyuk:
Ha az elme tompa erre, Hitünkel meg-foghattyuk.
Az Atyának, és Fiúnak dicsiret, és tisztesség,
Szent Lélekkel egyetemben áldás, örök dicsösség.
Háromságban egy Szent Istent, áldgyon minden Nemzetség.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 278. – Cím: Pange lingua gloriosi. – Nótajelzés: Nota eadem. – Előtte a latin eredeti. – Megvan a második kiadásban is (1719, 214).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: [Baranyi Pál:] Lelki paradicsom (h.n. 1700, Dddd1b), Vépi ék. (1725–68, 213), Zirci-ék. (1751–66, 61a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 31 és 40), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 99), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 216).

Oltáriszentségi ének, Aquinói Szent Tamás Pange lingua gloriosi kezdetű úrnapi himnuszának fordítása (vö. Chevalier 14467; AH 50, 586). A latin szöveg közölve: RMKT XVII./7, 2. sz. jz. Korábbi fordításai: Fejts ki nyelvem dicsőséget (RMKT XVII./7, 2. sz.), Zengjed nyelvem dicsőséges (szerzője Hajnal Mátyás, RMKT XVII./7, 74. sz.). – Fordítója ismeretlen.

Versforma: 15–15–15 (a–a–a); a sorok 8/7 osztásúak, helyenként belső rímmel.

Dallama középkori eredetű; vö. Rajeczky 1956, 105; RMDT I., 531. sz.
Hátra Kezdőlap Előre