[NAgy dicsösségben lakozó Istenség…]*

Nota: Az Melchisedek etc.

NAgy dicsösségben lakozó Istenség,
Ki-mondhatatlan méltóságos Felség,
Ember-szeretö véghetetlen mélység.
Idvez-légy IESUS.
Ki az Atyával noha vagy egyenlö,
Es Szent Lélekkel egy eröben fénlö,
Bününk terhéböl de löl ki-emelö.
Szerelmes Jesus.
Manna vólt néked példád ô Törvényben,
Mert eledel vagy itt e' Kenyér-színben,
Igy cselekedtél velünk szerelmedben.
Szentséges Jesus.
Kik Mannát öttek, halandóvá löttek,
Kik téged észnek haláltól nem félnek,
Mert kút-feje vagy az örök-életnek.
Irgalmas Jesus.
Menyböl Sidóknak Kenyeret küldöttél,
Jöveteleddel példát el-törlöttél,
Midön ételünk e' Szentségben löttél.
Kegyelmes Jesus.
Azért te-néked mostan hálát adunk,
Jelen-vóltodat mert el-hiszszük Urunk,
Szent Felségednek sziböl térdet hajtunk.
O szelíd Jesus.
Dicsirünk téged el-rejtett Istenség,
Szüznek méhéböl származott Emberség,
Tégedet illet Mennyei dicsösség.
O áldott IESUS.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 342. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Az Melchisedek etc. – Megvan a második kiadásban is (Csík 1719, 277).

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 178–9. – Nótajelzés: Nota. Az Melchisedek. [Utólag a lap szélére írva:] Sapphica.

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 195), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 245).

Oltáriszentségi ének szentségimádásra. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–b).

Dallama: RMDT II., 111. sz.; a nótajelzésben idézett Az Melchisedek rendin való főpap kezdetű úrfelmutatási ének összefüggéseiről ld. RMKT XVII./7, 147. sz.

9 Manna – lásd [Kely-fel bennem szomju lélek…]  c. 7. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre