[OH ártatlan Szent Bárány…]*

Nótája, Oh Istennek Szent Annya, szentséges Szüz Mária

OH ártatlan Szent Bárány;
Tarts-meg békességesen.
Mennyei finum arany;
Tègy velünk kegyelmesen.
Oltári drága Szentség;
Jesus, titkos èdesség.
Angyalok szent kenyere;
Jesusunk Teste, Vère.
Hitünk titkos mèlysège;
Szerelmünk Czéllya, s' vége.
Tisztelendö vendégség;
Mennyei csuda Felség.
Szentséges Szent áldozat;
Mindenhatò nagy szózat.
Lelkünk békéltetöje;
Idvességünk szerzöje.
Mennyei szent orvosság;
Szübéli nagy bátorság.
Minden csudák csudája;
Szent életnek formája.
Szent malasztnak büsége;
Lelkünknek dicsössège.
Szent ès Felséges titok;
Altalad romlik átok.
Angyalok vendégsége;
Szentek gyönyörüsége.
Szeretetnek kötele;
Igaz hivek étele.
Edességnek kút-feje;
Lelkünk nevelö teje.
Igazak táplálása,
Meg-hóltak ùti társa.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 403–4. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 168. [ = Oh Istennek Szent Annya, szentséges Szüz Mária].

Az oltáriszentségi litánia invokációiból kialakított felelgetős ének. Az Oltári Szentségrül Litania (röv: Oltsz. Lit.) latin és magyar szövegét lásd [ARtatlan szent Barán…] c. jz.

Versforma: 7–7–7–7 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/a. sz.

 • 1 Bárány – Oltsz. Lit. 8., vö. Karacsonyra valo Gloria c. 11. sor jz.
 • 7 Angyalok szent kenyere – Oltsz. Lit. 10.
 • 9 Hitünk titkos mélysége – Oltsz. Lit. 17.
 • 11 Tisztelendő vendegség – Oltsz. Lit. 32.
 • 13 Szent áldozat – Oltsz. Lit. 19.
 • 15 békéltetöje – Oltsz. Lit. 20.
 • 17 szent orvosság – Oltsz. Lit. 21 és 28.
 • 19 Minden csudák csudája – Oltsz. Lit. 22.
 • 23 Szent ès Felséges titok – Oltsz. Lit. 27.
 • 25 Angyalok vendégsége – Oltsz. Lit. 33.
 • 26 gyönyörüsége – Oltsz. Lit. 5.
 • 27 Szeretetnek kötele – Oltsz. Lit. 35.
 • 29 Edességnek kùt-feje – Oltsz. Lit. 37.
 • 31 Igazak táplálása – Oltsz. Lit. 38.
 • 32 Meg-hóltak ùti társa – Oltsz. Lit. 39.
Hátra Kezdőlap Előre