Tempore eleuationis*

Nota: Salue mundj

Oh dragalatos nagj szentsegh,
Oh vduosseges uendegsegh,
Kiben uan minden edessegh,
Maga az mennej felsegh,
Vduoz legj Christus szent teste,
Uduosz legi Jesus szent vere.
Oh mi lehet ennel dragab?
Mi lehet czudalatossab,
Eorok eletre haznossab,
Mü nekünk keuanatosab?
Üduoz legi Christus szent teste,
Uduoz legi Jesus szent vere.
Ez eledelben nem tiuljkok,
Es nem amaz keöuer barmok,
Adatik az Jesus teste,
Es az eo aldot szent uere.
Vduoz legi Christus szent mellie,
Vduoz legi Jesus szent keze.
Oh vduosseges uendeghsegi,
Oh czudalatos nagi szentseghi,
Kiben az menney felsegj
Jelen uagion az Istensegi.
Vduoz legi Christus szent teste,
Vduoz legi Jesus szent uere.
Itten az bor es az kenier,
Kit erszekensegi fel nem er,
Leszen az bor bizonios uer,
Testé lesz niluan az kenier.
Üduöz legi oh draga szentsegj,
Vduöz legi oltarj szentsegj.
Az Christus az kenier szinben,
Mikent oda fel menniekben,
Jelen uagion ez szentseghben,
Ne legien ket seged ebben.
Üduöz legj Christus szent teste,
Üdüöz legi Jesus szent uere.
Diczirtessek az nagi szentsegh,
Ebben leuö szent Istensegi,
Aldot legi oltarj szentsegi,
Aldot legi istenj felsegi.
Üdüöz legi oltarj szentsegi,
Vduoz legi oh draga szentsegi.

3 K Itt vagyon 4 K és a' Mennyei nagy Felség. 7–24 K Hiányzik. 12 PA teste 14 PA A barmok szó r betűje k-ból javítva. 26 K Kit okosságunk 27 K Midön a' bor, 29 K Idvez-légy Mennyei Felség, 32 K Mennyégben 34 PA keseged K kétséged 37 K az Istenség, 38 K Menyböl le-szállott édesség, 41–42 K Drága Mennyei vendégség, Idvez-légy óltári Szentség.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Petri András-ék. 1663–8. (a Réti János által másolt részben) 97a. – Cím: Tempore eleuationis. – Nótajelzés: Nota: Salue mundj.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 316. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Salve mundi salutare, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 255).

Oltáriszentségi ének, versbe foglalt katekézis az utolsó vacsoráról és az eucharisztiáról. Réti János kézirata szerint úrfelmutatáskor a szentmisében énekelték. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); a strófák utolsó két sora kevés variációval refrénszerűen ismétlődik.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre