[OH Egek gyönyörüsége…]*

Nòtája, Egeknek fényes villámja

OH Egek gyönyörüsége
Szent Sácramentomunk:
Nagy Istennek bölcsessége;
Kit imádunk, Lègy òltalmunk, dràga Jésusunk.
Meg-tért bünös üdvössége,
Gyarlòságunk erössége.
Angyalok élö kenyere;
Vilagnak váltsága s' bére.
Aronnak zöldült veszszeje;
Jesse gyökérnek zengéje.
Fel-talált Noé Szölöje;
Igèrt földnek folyò teje.
Igaz Husvétnek Báránya;
Váltságunk próbált aranya.
Artatlanok párt-fogója;
Bünösök szent gyògyitoja.
Oh bölcseségnek mélysége;
Tántorgók nagy erösége.
Az Angyalok édessége;
Minden Szentek dicsösége.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 402–3. – Cím és nótajelzés: MAS: Melinek Nòtája, fol. 167. [ = Egeknek fényes villámja].

Az oltáriszentségi litánia invokációinak mintájára szabadon alakított felelgetős ének. Vö. [ARtatlan szent Barán…] c. jz. Az énekeskönyv szerkesztője a dallammintát a sorok beosztásának módosításával alkalmazta; az előadás módját a nótajelzésben idézett Mária-éneknél részletesen előírta (lásd Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára c. jz.).

Versforma: 8–6–8–13 (a–b–a–b; a 2. és 4. sor refrén; a 4. sor 4/4/5 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 285.

7 Angyalok elö kenyere – Oltsz. Lit. 10.

9 Aronnak zöldült veszszeje – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.; oltáriszentségi vonatkozásban: [IStenség mélysége, Lelkek édessége…] c. 7. sor jz.

10 Jesse gyökerének – A Mária-énekekből kölcsönzött hasonlat; lásd [Idvezleégy Maria, ki vagy tenger csillaga…]  c. 2. sor jz.

11 Fel-talált Noé Szölöje – A bibliai elbeszélés szerint (1 Móz 9, 20) Noé a vízözön után földművelő volt és szőlőt is ültetett; ezzel az ókeresztény egyházi írók szerint közreműködött Krisztusnak a kenyér és bor színe alatti áldozatában.

12 Igért földnek folyó teje – Az Úr az égő csipkebokorból szólva Mózesnek megígérte, hogy ő fogja a zsidó népet Egyiptomból a tejjel-mézzel folyó Kánaán földjére elvezetni (2 Móz 3, 8). Vö. [OH szentséges kereszt-fá] c. 7. sor jz.

13–14 Báránya… aranya…– vö. [OH ártatlan Szent Bárány…] c. 1. és 3. sor.
Hátra Kezdőlap Előre