Tempore eleuationis*

Oh egeknek kirallia,
Diczoseges szentsegi,
Mennieknek alkotoia,
Uduoz legi, nagj szentsegi.
Bünössök oruossaga,
Eordogi ellen oltalma.
Kenierböl leött szent teste,
Kit Isten maga szerze.
Ellensegi megh rontoia,
Feguiertol oltalmaz megh.
Legi mü nekünk giamolunk,
Az bun ellen uedelmunk.
Agj malaztot lelkünkben,
Hogi teged diczirhessunk.
Diczosegi legien neked,
Dicziret legien neked.

2 K Drágalátos Szentség, 4 PA szensegi K Menybéli nagy Felség. 7–8 K Szent Kenyér, Christus Teste, A' Bor Szentséges Vére. 9 K Ellenségünket rontsd-meg, 12 K paisunk. 13 K Adgy Malasztot mi-nékünk, 15–16 K Légyen néked dicsösség. Mennyen, földön tisztesség.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Petri András-ék. 1663–8. (a Réti János által másolt részben) 99a. – Cím: Alia Tempore Eleuationis.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 317. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O Istennek Szent Annya, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 256).

Az oltáriszentségi litánia invokációinak mintájára szabadon alakított felelgetős ének. Vö. [ARtatlan szent Barán…] c. jz. Réti János kézirata szerint úrfelmutatáskor a szentmisében énekelték. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén. Az azonos versformájú és strófaszerkezetű énekekről lásd [O Istennek szent fia…] c. jz.

Dallama: RMDT II., 45/b. sz.
Hátra Kezdőlap Előre