[OH Jesus, szép fényes Napunk…]*

Nótája, Salve mundi salutare

OH Jesus, szép fényes Napunk,
Szent igédnél nagyot látunk,
Nincs-is ebben nagyob okunk;
Jesus szava mi istápunk.
Oh Jesusunk Teste, Vére,
Vond Lelkünk szived részére.
Látomás kivül kik hisznek,
Iràsként bóldogok lésznek:
Azért nem vallyuk egyébnek,
A' mit Jesus mond testének.
A' hol Napban nagyob fényt lát,
Ott a' Sas probállya fiát:
Ez Szentségben probál minket,
Iesus visgállya hitünket.
Aron veszszeje föllyeb nöt,
Drágáb gyümölts bellöle költ:
Szekrény job Mannával meg-tölt;
Arnyék, s' példa már mind le-dölt.
Meg-szüntek puszta pecsétek;
Imé Christus, igaz étek:
Christusnak szavát hidgyétek;
Azt határozni nagy vétek.
Ez én Testem, Christus mondgya,
Iesus hive rá-is hadgya:
De valaki másra tudgya,
A' szent igét roszszùl tóldgya.
Oh Iesus, téged itt áldunk,
Tenéked itt Udvart állunk:
S' ez szokás hogy helyes nálunk,
Nagy bizonyságot talàlunk.
Ez az én Testem, vegyétek,
Ió tétem emlegessétek:
Kivül-is fénlyék Hitetek,
Hogy dicsértessék Istentek.
Térits Iesus tévelygöket,
Hajts öszve Magyar népeket,
Hogy régi szent edgyességben
Mindnyájan lehessünk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 417–8. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Válaszos oltáriszentségi ének. A kenyér és a bor színe alatt jelen lévő Krisztusról versbe foglalt tanítás a hittétel magyarázatát célzó prédikáció vázlatára, gondolatmenetére emlékeztet.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); az 5. és 6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.

7–8 Látomás kivül – Jézus a hitetlenkedő Tamás apostolnak mondotta, hogy boldogok akik nem látták őt és mégis hittek (Jn 20, 29).

12 Sas probállya fiát – Utalás az ószövetségi idézetre: Mint a' sas röpűllésre izgatván a' fiait, és fölöttök röpösvén, ki-terjesztette szárnyait, és fel-vette őtet, és vállain hordozta (5 Móz 32, 11).

15 Aron veszszeje – eucharisztikus vonatkozását lásd [IStenség mélysége, Lelkek édessége…] c. 7. sor jz.

17 Szekrény job Mannával – lásd [E' Szín-alatt a' kívánt jó…] c. 27. sor jz.

18 példa már mind le-dölt – Értelme: az ószövetségi előképek (Áron vesszeje, a manna) érvényüket vesztették: Krisztus önmagát nyújtja táplálékul.

19 Meg-szüntek puszta pecsétek – a bűn foltja, pecsétje megszűnt (vö. MTsz II, 103–4).

22 határozni – korlátozni, megcsonkítani (vö. NySz I, 1362).

33 Kivül-is fénlyék Hitetek – az eucharisztikus tisztelet nyilvános megvallását (úrnapi körmenet) a katolikus egyház a protestánsokkal szemben hangsúlyozta. Lásd még [Dicsöség mennyben Istennek; Adgyunk hálát Istenünknek…] c. 37. sor.
Hátra Kezdőlap Előre