[O Jesusom, kinek az Eg széki…]*

Nota: O Stellula Maria fulgida etc.

O Jesusom, kinek az Eg széki,
Lábainak Zámolya Föld-széli.
Eröd nem mondhattya senki,
Asztalodtól minket ne-rekesz-ki.
O Iesusom, mely csuda Isten vagy,
Egen, és a' földön tanácsod nagy.
Ellenség kezében ne-hadgy,
Söt te fiaiddal velünk maradgy.
O Iesusom, ki-által Eg forog,
Meg-nem foghat föld, mely csuda dolog.
E' kenyér-szín még-is bé-fog,
Orvoslod lelkünk midön nyomorog.
O Iesusom Istennek Báránnya,
Lelkünk váltsága, drága arannya.
Légy hiveid fö bajnokja,
Minden ellenség-ellen jobb karja.
O Iesusom a' Szent Háromságban,
Dicsirtessél az egy Uraságban.
Aldás légyen magasságban,
Fogadgy-bé minket Szent Országodban.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 318. – Felirata: MAS AZON NOTARA. [Utalás az ének első felének nótajelzésére: Nota: O Stellula Maria fulgida etc.]. – Megvan a második kiadásban is (1719, 257).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 336).

Oltáriszentségi ének, a kiadásban az előtte lévő ének folytatása. Lásd [O JESUS-om, hitünk segedelme…] c. jz.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre