[Oh kegielmes sziuü Jesus…]*

Nota. Infinitae bonitatis

Oh kegielmes sziuü Jesus,
Lelkünk hailékában hogy ius,
Lagics megh kemenj szivünket,
Kiket bün terhe, kemeni ereje
Földre tapodot es vgi megh rontot,
Hogy eröd nelkül nem lehet fel kelnünk.
Itt vagi vram, en el hittem,
Meghis niugot benned lelkem,
Bünösök nagi remensegeben,
Keresed lelkünk, kit el vesztettünk,
Intesz igiddel, vonsz kezeiddel,
Bün terhe alat hogy mind el ne veszünk.
Kely fel ember, Christus vonszon,
Jöi el hozza, hogy giogiczon,
Niomoruk fö oruosságahoz.
Ielen voltával, sok jauaival
Tegedet illet s annyra szeret,
Hogy szent testevel iduössegre vezet.
Oh menybeli szentséges test,
Melyet szep fejérsegh el rejt,
Teged buzgo szivel diczirünk,
Terdünk megh hajtyuk, szivünköt njuitjuk,
Nagy tisztessegel, boldogh eörömmel
Te szentsegedet lelkünkbe fogadgiuk.
Oh diczöseges elö vér,
Bünösökert ki ontot ber,
Aldot legy föld kereksegeben,
Lelkünköt mossad, bününköt ronczad,
Szivünket giujczad, tuzzel taplaliad,
Szeretetednek hazaban be vonnyad.
Jesus Christus, Isten fia,
Bünös lelkünk drága dija,
Teged aldunk es magasztalunk,
Add, szerelmedert s nagy jo voltodert
Mind è vilaghban s az meny or szaghban
Szent angyalokkal diczirhessünk. Amen.

1 PM Ah Az A betű az iniciálé üresen hagyott helyére későbbi kézzel beírva. CS K Oh 8 CS K abban lelkem, 9 CS K reménsegere: 10 CS K Keressed 12 CS K terhe miát 18 CS K Mert szent 35 PM oszaghban CS K és menyorszagban,

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 42b. – Nótajelzés: Nota. Infinitae bonitatis.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 160–1. – Cím: Mas. – Nótajelzés: Nota. Infinitae bonitatis.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 323–4. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Infinitae bonitatis, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 262).

Oltáriszentségi ének. – A Csíkcsobotfalvi kézirat és a Cantionale catholicum szövege egyezik; mindkettő Kájoni János szöveggondozó munkájának eredménye. Ettől eltér a Pál ffi Márton-ék. szövege. A másolat később keletkezett ugyan, a variánsokból következtetve mégis korábbi hagyományt őrzött meg; ezt  megerősítik e kézirat más énekeinek szövegösszefüggései is (lásd [Siralmunknak oka lön nnyajunknak Eva…] sz. jz.). Ugyanennek az éneknek két másik, szövegében lényegesen javított, a versformában variáns és néhány helyen egymástól is eltérő változatát két nyomtatott énekeskönyvben találjuk ([OH kegyelmes szivü Jesus…] c.).

Az öt verzió eltéréseinek figyelembe vételével a következő családfa állítható fel:

Versforma: 8–8–8–10–10–11 (a–a–b–c–d–e); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200.
Hátra Kezdőlap Előre