[OH láthatatlan Szent felség…]*

Nòtája, Sanctus sanctus

OH láthatatlan Szent felség,
Meg-böcsülhetetlen idvösség:
Titkos izü nagy vendègség,
Hiveknek Lelki gyönyörüség.
Aldott Jesus Teste, Vére,
Magát itt adgya nagy jó végre:
Flastromot ezzel szivünkre,
Tészen Jesus beteg lelkünkre.
Oh mennyei drága tüzünk,
Melegségeddel poklot üzünk.
Ez Szentségben lelki mèzünk,
Kit Jesus szava után érzünk.
Oh Jesus, ezerszer áldott,
Ki szerzettél illy csuda módot;
Hogy közöllyed velünk jódat,
Kis morsában rejted orczádat.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 424. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nòtája, fol. 369. [ = Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sabaoth Dominus aeternus].

Oltáriszentségi ének, tartalma szerint a misében áldozásra énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–9–8–9 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 201. sz.
Hátra Kezdőlap Előre