[O Szép IESUS reménségem…]*

Nota: O magnum Sacramentum etc.

O Szép IESUS reménségem
Idvez-légy én segítségem:
Büneimböl légy mentségem.
O szép IESUS én szerelmem.
Bünöm miatt retteg lelkem,
Rajtam nagy sok régi vétkem:
Légy kegyelmes már énnékem.
Ur IESUS Szentséges Teste,
Ki a' nagy Kereszt-fán függe:
Sebeidbe rejts-bé engem.
Drága Szent Véred húllása,
Légyen bünöm tisztúlása:
Hozzád kívánkozik lelkem.
O drága Mennyei kíncsem,
Jöj-el lakjál én szivemben:
Allas Szentek seregiben.
Meg útáltam minden vétkem,
Csak IESUS-omot kedvellem:
Testi jómot nem kimillem.
Aldott-légy örökké Amen,
Egész Föld-kerekségében:
Aldott-légy örökké Menyben.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 344. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O magnum Sacramentum etc.

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 79b–80b.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 276), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 191a).

Válaszos oltáriszentségi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a, a 4. versszak: a–a–b–b); a 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 90/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre