Oh magnum sacramentum*

Oh titkos, oh nagi Istensegh,
Menyböl ala szallot szentsegh,
Eledelunk es zalagiunk,
Utainkban uagi tamazunk.
Oh boldogjsagos szent manna,
Oh szent angialok aztala,
Oh edes iz, menjbelj mez,
Üduossegunk igaz arra.
Menjböl folio lepes meszünk,
Hü elmeuel read neszunk,
Ereted legien keseru
Büneinkben az mit erszünk.
Oh szent kenjer, kj menjböl ieösz,
Szüúnkben uagi emezto tüz,
Melj kegis uagi, melj edes uagi,
Menneyekkel egjben füzz.
Oh szeretetnek szekrenie,
Oh edesseghnek kut feie,
Isten keduenek keötele,
Ô josagoknak tüköre.
Üdüöz legi, eletünk teie,
Gioniöruseghnek kut feie,
Szüünk kegis segeteöie,
Setet uilaginak szep fenie.
Üdüöz legi, egeknek ura,
Szent angialoknak kirallia,
Lelkünk dragalatos arra,
Bün ellen szüünknek szaria.
Remülünk talalmaniodon,
Czudalkozunk hatalmadon,
Hogi aldassod rank foljhasson,
Magad adod czuda modon.
Aldassal, oltarj szentsegh,
Diczirtessel, szent uendeghsegh,
Aldassal, istenj felsegh,
Szent haromsagj egi Istensegh.

16 A Menneyekkel szó második e betűje utólag a sor fölé írva. 18 kut feie <Szüünk kegis segetöie>

Kézirata:

Petri András-ék. 1663–8. (a Réti János által másolt részben) 94a. – Cím: Oh Magnum Sacramentum.

Oltáriszentségi ének, az O magnum sacramentum kezdetű magyarországi cantio fordítása. A latin eredetiről és másik fordításáról ld. De uenerabili sacramento c. jz. Az itt közölt fordítás 1–5. versszaka a latin 1–5. strófájának fordítása; a 6–9. versszak önálló szerkesztés, ebből a 6–8. strófa egyezik a másik fordítás 5–7. versszakával. Lehetséges, hogy az ének Réti János fordítása (lásd az énekeskönyvről írt bevezetést).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz.

21–24 A 6. versszak megvan: [Aldott Jesus kenyér szinben…] c. 15–6. sor, 17–18. variáns; De uenerabili sacramento c. 21–24. sor; [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 1–4. sor.

25–28 A 7. versszak megvan: [Aldott Jesus kenyér szinben…] c. 19–22. sor; De uenerabili sacramento c. 17–20. sor; [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 5–8. sor.

28 szüünknek szaria – szívünknek zárja, lásd De uenerabili sacramento c. 20. sor jz.

29–32 A 8. versszak megvan: De uenerabili sacramento c. 25–28. sor.
Hátra Kezdőlap Előre