[OLtári drága nagy Szentség…]*

Nóta: Ur Jesus Christus meg-hadta

OLtári drága nagy Szentség,
Igaz szivbéli vendégség:
Csak tölled van lelki szèpség;
Tölled tiszta gyönyörüség.
Itt Jesusunk Istensége,
Itt tetszik nagy bölcsessége:
Itt Christusunk embersége;
Meg-tért bünös segitsége.
Itt Angyalok fris lakása,
Itt Szentek víg múlatása,
Meg-hült szivünk gyúladása,
Lelki testi jónk forrása.
Itt Aáron veszszeje zöldül,
Igért földnek teje pösdül;
Ezzel a' Sátán meg-sérül,
Mocskos lelkünk meg-fejérül.
Ez Husvéti igaz Bárány,
Kivel nem lakhatik Sárkány:
Oh nagy hatalmas Oroszlány,
Minden roszt közzülünk ki-hánny.
Ezt minnyájan keressétek,
Ezt leg inkább éhezzétek:
Itt van kedves vendégségtek,
Aldott Manna eleségtek.
Ha siettek testi konczra,
E' Világi magass póczra,
Jertek inkább ez piaczra,
Eröss Mennyországi sánczra.
Ez meg-gyözi ellensègtek,
Meg-elégiti éhségtek,
Meg-adgya minden szükségtek,
Ha ezzel gyakrabban éltek.
Hogy ne féllyünk szent fényétöl,
Bé-fedetik szent fedéltöl:
Igy gyakorta mi szivünktöl,
Bé-vétetni kiván szentül.
Dicsiret Atya Istennek,
Vélle edgyütt Szent Léleknek;
Dicsiret Fiú Istennek,
Ki kút-feje ez Szentségnek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 429–30. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Ur Jesus Christus meg-hadta kezdetű kottás oltáriszentségi ének dallamára; ld. [UR Jesus Christus meg-hadta…] c.]

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 197).

Oltáriszentségi ének. Felépítésében és fordulataiban idézi a század első felének forrásaiból ismert Itt jelen vagyon az Istennek fia kezdetű úrfelmutatási éneket (RMKT XVII/7, 82. sz.). A sapphói strófában szerkesztett mintát a kassai Cantus catholici névtelen szerkesztője átalakította; a  jellegzetes sorkezdő Itt szót kiiktatta, de a jelen és vagyon szavakat felváltva a 3–8. versszakoknak első sorába rejtette. Hasonló módon, de az eredeti mintához jobban ragaszkodva szerkesztette az Idvözlégy igaz Test, Szűztől ki születtél kezdetű úrfelmutatási éneket az énekeskönyv 396. lapján; lásd RMKT XVII./7, 82/VIII.  sz.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 72. sz.

13 Itt Aáron – lásd [IStenség mélysége, Lelkek édessége…] c. 7. sor jz.

14 Igért földnek teje – lásd [OH egek gyönyörüsége…] c. 12. sor jz.

19 Oh nagy hatalmas Oroszlány – lásd Karacsonra valo Gloria c. 12. sor jz.

24 Manna – lásd [Kely-fel bennem szomju lélek…]  c. 7. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre