[Öruendez keresztyén Lélek Oltárj Szentségnek…]*

Öruendez keresztyén Lélek Oltárj Szentségnek,
Mert ottan Teste, és Vére, uan Üduözitödnek.
Hiszük, meg szentelés utan, Jsten hatalmáual.
Bor, és kényér hogy uáltozik, s egy szempillantasban
a' Christus jelen uan.
Nincs izj, sem illetése e' csuda dolognak.
Emberi sziv sem foghattya uóltát uáltozásnak.
Mert noha szemmel nem lattyuk, De hittel jsmérjük.
A' kényér, és bor szin alatt hogy jelen léte uan
a JESVS Christusnak.
Arra-is Hit tanit minket: hogy az egy szjn alatt.
Anyi uétetjk Hiuektöl, mint a' két szin alatt.
Mert a' Christus élö léuén nem részeltethetik;
Teste, s Vére eggyüt léuén, egyik a' masik nélkül,
elö nem tétetik.
Christus maga, tanit minket arra, Szent Jánosnál.
A hol hatodik részében, igy szol, s jrua igy áll.
Én uagyok az élö kényér, ki menyböl szallottam,
Az Emberek életeért: a' ki él e' kényérrel,
örök élete uán.
Feltámadása után kényér szine alatt.
Adta magát Emmáusban két tanituányanak.
Vgy az elsö keresztyének, az jmádság között;
Csak egy szin alatt éltenek, a' mint az Apostolok
nekiek szegtenek.
O Vduözitö JESVSom, Óltárj Szentségben.
Vgy hiszlek az egy szin alatt, mint a' két szin alatt.
Hogy ielen uagy, s-nem uáltozol, se nem részeltetel.
Enged méltán élnem ueled, hogy szent érdemédben,
énis részesüllyek.

3 utan, <hogy> 4 s egy Kivakart betűk helyén. 7 foghattya <meg> 9 alatt <uallyuk jelen létét> 12 Az Anyi szó yi betűi kivakart betűk helyén. A uétetjk szó j betűje é-ből javítva. 15 Kivakart szövegrész helyén. 22 Előbb így: Magát adta 23 Az jmádság szó ság szótagja kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 52. – Cím: Más Ének. [A lapszélen:] Vj Ének. – Dallamát is közli. – Kiad. Bogisich 1882, 31.

Oltáriszentségi ének, a Radůgme se Krestiane kezdetű ének fordítása. A benne versbe foglalt hittani tanítás egyes fordulatai Aquinói Szent Tamás Adoro te devote és Lauda Sion Salvatorem kezdetű himnuszából valók; a latin szöveget lásd RMKT XVII./7, 12. és 1. sz. jz. Az ének eredeti szövegét az  ismeretlen fordító Szőlősi Benedeknek a szlovákok részére szerkesztett kottás gyűjteményéből vette (Cantus catholici. Pýsně katolické. Kassa 1655, 175). Szövege a következő:


O Prýgýmaňy Welebné Swátosti pod Gedným Spůsovnem.

Radůgme se Krestiane:
Neb Krew z-Tělem Pané
Pri Oltári gsme wideli,
Yak nám pysmo welý.
R.Źe hned po Posweceňý
z-Božským spusobeňym.
Chleb, a Wino se meňý:
A gest wokamžený,
Pan Gežyss prýtomůý.
Chut hezna, aňy tykaný,
Co se stalo ňyňi.
To diwné promeneňý,
Zmylum známo ňeňi.
R.Ač očima newidýme,
z-Wýri poznáwme.
Pod spůsobem Chleba,
Wina, prýtomneho
Pana Krysta wyznáwame.
Syra tež vči o tem,
Pod gedným spůsobem,
Tak mnohoyak pod obogým,
Že se dáwa wernym.
R.Neb Krystus Pán gediňý,
Rozdeleńý neńi.
Krew, z-Telem ma' spogenú:
Bez druhé wecy,
Gednú ne ciny prytomnů.
R-tomu nás reči geho,
v Jana Swatého.
Genž w-Ssestem gsu položeńy,
Wedú, a takco zňy.
R.Ya, gdy Krystus
Chleb gsem žiwý,
Lidem z Nebe daňý:
Kdo toho chléba vžywa,
Ten wenne zustawa,
Spaseňý dostáwa.
Protož po Wzskrýsseńý swem;
Pod gedným Spůsobem.
W-Emansy Swátost delil;
Dwúm werným se zgewil.
R.Tak, y Krestiané prwný,
Trwagýc w-Modleňý.
Pod genym gsu vžwali,
Kdy gim Aposstole,
Chleb tento lámali.
O Gežyssi mé spaseňý
w-Swátosti Oltárňi.
Pod gedným, yak pod obogým
Spůsolem ťe werým.
R.Byťi čele prýtomného,
Nerozdeleného.
Degž bych hodne ťe vžýwal.
A tak pamatowal,
Vmnčeňý twého. Amen.

Versforma: 14–14–14–14–6. A mintául szolgáló énekben a versforma: 8–6–8–6–7–6–7–6 és a sorok összecsendülnek. Ez az ötsoros magyar strófák sorainak osztásában is megmutatkozik, a rímek azonban bizonytalanok.

Dallama: RMDT II., 172/a. sz.

6–10 Aquinói Szent Tamás Adoro te devote kezdetű himnuszában: Visus, gustus, tactus in te fallitur…16 Szent Jánosnál – lásd [OLtári nagy Szentség, lelkünk gyógyitója…] c. 13. sor jz.

22 Emmáusban – Szent Lukács evangelista (24, 13–35) ír arról a két tanítványról, akik a feltámadás után a Jeruzsálemtől 24 km-re fekvő Emmauszba tartottak, és hozzájuk csatlakozott Krisztus is, akit a kenyértörésben ismertek fel.
Hátra Kezdőlap Előre