[Eöruendez oh en lelkem teste löt igenek…]*

Ad notam Engemet miert szeretgedz

Eöruendez oh en lelkem teste löt igenek,
Mongj diczjretet szüuedbol illy draga szentsegjnek,
Mert ez ura az egeknek, hasonlo keppen az feöldnek,
Mondgj dicziretet te ennek, teste lot iginek.
Iduöz legi lelkem oruosa, teste leöt szent ige,
Kenier szin alat reytezet Christusnak szent teste,
Legi en lelkemnek iegiese, szeretetemnek szekrenye,
Oh dragalatos nagj szentsegi, teste leöt szent ige.
Szalj be az en haylekomban, teste leöt szent ige,
Ne legien bünnek ot hellie, Christusnak szent uere,
Üdüöz legi draga nagi szentsegi, údüöz legy menniey felsegj,
Üdüöz legj oltari szentsegi, Christusnak szent teste.
Walazd magadnak lelkemet, teste leöt szent jge,
Giogisd halalos sebemet, Christusnak szent uere,
Üdüöz legj lelkem iegiese, teste ualtozot szent ige,
Üduöz legy Christus szent teste, vduoz legj szent uere.
Lagicz megh kemenj szüuemet, teste leot szent jge,
Tizticz megh moczkos lelkemet, Christusnak szent uere,
Legj lelkemnek eledele, údüösseghre legi uezere,
Üdüöz legi teste leot ige, Christusnak szent teste.
Diczirtessel mindenektöl, teste leöt szent ige,
Eghj es foldi rendektöl, Christusnak szent teste,
Szalj be, kerünk, mü szüünkben, adgj bekeseget foldünkben,
Oh dragalatos nagj szentsegj, Christusnak szent teste.

1 K EÖrüly, vigadgy ô én 3–4 K Mert ez Ura az Egeknek, egész föld kerekségének, Adgy hálát tehát Istennek, Christus Szent Testének. 6 PA Keniert K Kenyér [… ] Christus Istensége, 7 K Légy lelkünknek erössége, szeretetünknek 8 K Dicsösségnek édessége, Testé 15–16 K Lelkemnek Szent eledele, idvességemnek vezére, Dicsiret földön, és Menybe, Testé lött szent Ige. 17–20 K Hiányzik. 21 K mindenestöl, 23–24 K Halgass-meg könyörgésünkbe, adgy békességet földünkbe, Helyheztess Szentek közibe, Mennyei örömbe.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Petri András-ék. 1663–8 (a Réti János által másolt részben), 99b–100a. – Nótajelzés: Ad notam Engemet miert szeretgedz.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 317. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Vedd jó néven én szivemet. – Megvan a második kiadásban is (1719, 256).

Oltáriszentségi ének, a tartalma szerint a szentmisében úrfelmutatás után áldozási előkészületül énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen. Mindkét szövegváltozat korábbi kéziratos hagyományból származik, amit Kájoni főként verselés szempontjából átjavított.

Versforma: 14–14–16–14 (a–a–a–a); a sorok 8/6 és 8/8 osztásúak, a 3. és 4. sor belső rímmel, amit Kájoni következetesen alkalmazott.

Dallama: RMDT II., 233. sz.
Hátra Kezdőlap Előre