[SZarvas járván sebes útat…]*

Nótája, Aaron veszeje virágzik

SZarvas járván sebes útat,
Mindenütt keres fris kútat,
S' akkor magában mérget lenni mutat.
Kik bünben vattok, s' szomján fáradtok,
Ehez jöjjetek, itt orvost leltek;
Jesus testével itt gyógyúlást vesztek.
Nincs Jesus szavában konkoly;
A' mit látcz kivül, csak sonkoly;
De Jesus méze Szentség velejébül foly:
Ez bünt el-óltya, Sátánt meg-fojtya;
Jesus falattya, Eget meg-hattya,
A' mint Szent János nyilván bizonyittya.
Ez kút oly nagy izit adgya,
Hogy szomjúhozni nem hadgya,
Ki tiszta szivel gyakrabban fogadgya:
Mert ez élö víz, Idvözitö íz;
Ez igaz Manna, Mennyei Kanna;
Jesus szavátúl tellyes kincses tonna.
Aldott Angyalok Királlya,
Ki hiveit igy kinállya,
Bóldogtalan az, a' ki nem jól hallya:
Ez, ugy-mond, Testem; Oh Jesus, értem:
Azért imádlak, Kivül-is áldlak;
Térdem meg-hajtva, Istenemnek vallak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 414–5. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

Szövege megtalálható még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 26).

Oltáriszentségi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–c–c); a 4–5. sor 5/5 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

8 sonkoly – lépes méz (favus); kedvelt szentírási hasonlat (Én 4, 11 és 5, 1; Zsolt 18, 11).

12 Szent János nyilván bizonyítja – lásd [OLtári nagy Szentség, lelkünk gyógyitója…] c. 13. sor jz.

9 A sor szótagszáma hibás.

17 Kanna – a kegyelem „élő vizének” tartója. A szentírási hasonlat Jézustól való, aki a szamáriai asszonnyal való párbeszédben önmagát az élő víz forrásának mondja (Jn 4,7–27).

18 tonna – jelentése: hordó, kád, dézsa (NySz III, 710); vö. [IDvöz légy Szent Manna, Drága kincses Tonna…] c. 1. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre