[Szent, szent, szent Isten…]*

Nota Jesu salvator

Szent, szent, szent Isten,
Ki atya menyben,
À szent óltáron.
Jdvez legy Jesus,
Menyben ki fen ülsz
Istennek jóbian.
Szent, szent, szent Isten,
Masod szemeljben.
Szent, szent, szent Isten,
Szent lélek Isten.
Szent, szent méltósag,
Te szent háromság.
Teste vált kenyér,
Mely szép, mely fejér,
À szent óltárón,
Jdvez légy szent test,
Mellyet szent vér fest
È kenyer szinben.
Borból lött szent vér,
Kit hitünk ismér.
El rejtet Isten,
Kenyér s bor szinben.
O mindenható
Jesus, meg váltó.
Angyali étek,
Kiben nincs vétek.
El rejtet manna,
Egi gabona.
Etel és vendég,
Oltari szentség.
Szüzeknek bora,
Szentség pohára.
Velünk lakozo,
Magát ki oszto.
Hitünknek titka,
Szent ajandéka.
Menyei ország,
Halhatatlanság.
Isten barannya,
Lelkünk arannya.
Méltan kik esznek,
Életet vesznek.
Legyen ez ének
Jesus nevének.
Piros vérednek,
Öt mély sebednek,
À szent oltaron,
Dicsösség légyen,
Sok áldast tegyen
Minden nép. Amen.

15–18 CS PM A lap szélén, haránt. K-ban nincs meg.

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 184. – Nótajelzés: Nota Jesu salvator.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 40b.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 340. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: JESU Salvator etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 275).

Az oltáriszentségi litánia invokációiból kialakított felelgetős ének. Az Oltári Szentségrül Litania (röv: Oltsz. Lit.) latin és magyar szövegét lásd [ARtatlan szent Barán…] c. jz.

Az első négy strófa a Szentháromság megszólítása és a litániát bevezető szokásos rövid könyörgés-formula versbe foglalása. A következő tizenkét versszak első két sorában a litánia invokációiból válogatott sorozat szabad fordítása. Az utolsó négy strófa pedig a litánia záró könyörgésének néhány  mondatát követi. Valamennyi versszakban négy soros refrén a litániákban szokásos választ adja a nép számára.

A három szövegváltozat azonos, az is lehetséges tehát, hogy a Pálffi Márton-ék. másolója itt Kájoni nyomtatott énekeskönyvét követte.

Versforma: 5–5–5–5–5–5 (a–a–x–x–x–x); a 3–6. sor refrén, amely az 1–4. versszakban és az 5–18. versszakban azonos.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.

13 Teste valt kenyér – Oltsz. Lit. 1.

21 El rejtet Isten – Oltsz. Lit. 2.

25 Angyali étek – Oltsz. Lit. 10.

27 El rejtet manna – Oltsz. Lit. 11.

31 Szüzeknek bora – Oltsz. Lit. 4.

33 Velünk lakozo – Oltsz. Lit. 15.

35 Hitünknek titka – Oltsz. Lit. 17.

41 Méltán kik esznek – a litánia záró részében: Szent testednek vérednek méltatlan vételétül, Ments-meg Uram minket.

45 Piros vérednek – a litánia záró részében: Drága szent Véredért, mellyet az Oltáron hattál, Ments-meg Uram minket.

45 Öt mély sebednek – a litánia záró részében: Ennek a' te Szent Testednek öt sebeiért, mellyet érettünk fel-vettél, Ments-meg Uram minket.
Hátra Kezdőlap Előre